A A A
BIP

Witamy na stronie ...

WITAMY
w
Biuletynie Informacji Publicznej

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu


Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej
• USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)
• USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAPOpublikował: Jarosław Kuśnierz
Publikacja dnia: 30.05.2012
Podpisał: Kinga Sznajder
Dokument z dnia: 21.03.2012
Dokument oglądany razy: 35 405